روش اجرایی مدیریت تغییرات

روش اجرایی مدیریت تغییرات

روش اجرایی مدیریت تغییرات روش اجرایی مدیریت تغییرات یا دستورالعمل مدیریت تغییرات ، یکی از مستندات مهم در استانداردهای ایزو ، مخصوصا ایزو9001 کاربرد دارد. مدیریت تغییرات در متن استاندارد در ویرایشهای قبلی هم وجود دارد اما در ویرایش 2015 اهمیت ویژه ای دیده می شود. هر گونه تغییرات در سیستم طرح ریزی شده بایستی […]

enemad-logo