نمونه طرح HACCP ( نمونه روش اجرایی HACCP )

گواهینامه HACCP

نمونه طرح HACCP ( نمونه روش اجرایی HACCP ) طرح HACCP ( اچ ای سی سی پی ) یا طرح تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی ، یک سیستم بین المللی معروف برای کاهش ریسکهای ایمنی مواد غذایی است. تاسال 2005 یعنی قبل از مطرح شدن ISO 22000:2005 ، HACCP خود بعنوان یک استاندارد […]

enemad-logo