روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

شناسایی و ردیابی محصولات و خدمات

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول و خدمت روشی برای شناسایی و ردیابی محصولات و خدمات می باشد. در این روش از زمان ورود مواد اولیه و یا شروع خدمت، انجام عملیات و فرایند بر روی آنها تا حصول و خلق محصول و یا خدمت نهایی و خروج از […]

enemad-logo