متن استاندارد ایزو ISO

سیستم کاران عضو رسمی کمیته فنی متناظر ، تدوین استانداردهای بین المللی ISO سازمان ملی استاندارد

متن استاندارد ایزو ISO شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو کمیته فنی مربوطه خود در ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند. متن […]

متن انگلیسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/TS29001:2010 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/TS29001:2010 )   سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی استاندارد ISO/TS 29001باهمکاری موسسه نفت امریکا API توسعه داده شد. استاندارد ISO/TS 29001 و گواهینامه ISO/TS 29001:2010 برای سازمانهای درگیر درامر اکتشاف ، تولید ، خطوط لوله و حمل و نقل ، پالایش […]