متن انگلیسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/TS29001:2010 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/TS29001:2010 )   سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی استاندارد ISO/TS 29001باهمکاری موسسه نفت امریکا API توسعه داده شد. استاندارد ISO/TS 29001 و گواهینامه ISO/TS 29001:2010 برای سازمانهای درگیر درامر اکتشاف ، تولید ، خطوط لوله و حمل و نقل ، پالایش […]