گواهینامه ایزو 45001:2018

گواهینامه ایزو 45001:2018

گواهینامه ایزو 45001:2018 گواهینامه ایزو 45001:2018 چیست؟ سازمان جهانی استاندارد سازی درسال ۲۰۱۸ استانداردی تحت عنوان ایزو ۴۵۰۰۱ با نام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تهیه و تدوین نمود. درواقع میتوان گفت ایزو ۴۵۰۰۱ نسخه جدید و جایگزین OHSAS 18001 می‌باشد. استاندارد OHSAS 18001 در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت یکسری ضعف ها […]