مهندس مجید کریمی علویجه

مهندس مجید کریمی علویجه

مهندس مجید کریمی علویجه آقای مهندس مجید کریمی علویجه یکی از بزرگترین مشاوران حرفه ای و با تجربه در حوزه سیستم های مدیریتی مطابق با استانداردهای ایزو هستند. همچنین در حوزه های عارضه یابی سازمانی و افزایش بهره وری در سطح ایران مطرح می باشند. مهندس مجید کریمی علویجه در سال 1353 در یکی از […]

enemad-logo