اخذ ایزو : مراحل ، شرایط ، مدارک و نحوه اخذ گواهینامه ایزو

اخذ ایزو : مراحل ، شرایط ، مدارک و نحوه اخذ گواهینامه ایزو

اخذ ایزو : مراحل ، شرایط ، مدارک و نحوه اخذ گواهینامه ایزو اخذ ایزو ، مراحل ، شرایط ، مدارک و نحوه اخذ گواهینامه ایزو بطور کلی از دو روش با اعتبار IAF و بدون اعتبار IAF انجام داده می‌شود. گواهینامه ایزو از مراجع با اعتبار IAF را چگونه بگیریم؟ گواهینامه ایزو از مراجع […]

نحوه اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت‌ها

نحوه اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت‌ها

نحوه اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت‌ها نحوه اخذ گواهینامه ایزو شرکت‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف با انتخاب مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بطور کلی در دو حالت IAF و غیر IAF صورت می‌پذیرد. منظور از حالت IAF چیست؟ منظور از حالت غیر IAF چیست؟ نحوه اخذ گواهینامه ایزو شرکت‌ها چگونه است؟ نحوه دریافت گواهی […]

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران

گواهینامه ایزو برای رستوران

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران ، سالن های غذا خوری و آشپزخانه‌های بزرگ طبخ غذا بسیار مهم هست. این مراکز جزو سازمان‌ها و مشاغلی محسوب می‌شوند که با سلامتی انسان‌ها رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ دارند و رعایت اصول ایمنی و بهداشت و سلامت محیط کار و سلامت مواد […]