گواهینامه حلال

گواهینامه HALAL

  گواهینامه حلال گواهینامه حلال یکی از انواع گواهینامه مرتبط درصنایع غذایی میباشد. گواهی نامه HALAL هم مورد توجه و خواست صاحبان صنایع غذایی و هم مشتریان و مصرف کنندگان قرار گرفته است. به همین دلیل اکثر مجموعه های مربوط به مواد غذایی و خوراکی و اشامیدنی همواره بدنبال اخذ گواهینامه حلال halal هستند. اما […]

enemad-logo