شکایت مشتریان ، رضایت مشتریان

مشتریان مهمترین رکن شرکتها و سازمانها هستند. شکایت مشتریان ، رضایت مشتریان از مباحث مهم سازمانی هستند. زیرا بدون مشتری کسب و کاری پدید نمی آید.

شکایت مشتریان، رضایت مشتریان در دنیای کسب و کار امروزی مشتریان نقش بسیار مهمی در موفقیت یا شکست آن کسب و کار ایفاد می کنند. لذا مدیریت شکایت مشتریان ،رضایت مشتریان یکی از مهمترین مسائلی است که هر کسب و کاری باید به آن توجه ویژه نماید. شکایت مشتریان ممکن است دلایل مختلفی داشته باشند. […]

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بدنبال یک نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 برای الگوگیری هستند. نمونه نظامنامه کیفیت معتبرترین و اصلی ترین سند در هر مجموعه دارای سیستمی هست. نظامنامه کیفیت سندی میباشد که بیان میکند هر شرکت یا سازمان برای پیاده سازی سیستمهای مدیریتی چه […]

enemad-logo