متن فارسی استاندارد ایزو 26000:2010

ایزو 26000 ISO 26000 مسئولیت اجتماعی

متن فارسی استاندارد ایزو 26000:2010 مرکز سیستم کاران متن فارسی استاندارد ایزو 26000:2010 با عنوان مسئولیت اجتماعی را منتشر کرد. خیلی از شرکتها، سازمانها و کاربران بدنبال متن فارسی استاندارد ISO 26000:2010 هستند. برای همین مرکز سیستم کاران در راستای رسالت توسعه دانش استانداردسازی این متن را در دسترس همگان قرار داد. متن فارسی و […]

enemad-logo