دستورالعمل مدیریت سوابق

دستورالعمل مدیریت سوابق

دستورالعمل مدیریت سوابق دستورالعمل مدیریت سوابق که جهت حصول اطمينان از شناسايي‏، جمع‌آوري، ثبت و شماره‌گذاري، دستيابي، بايگاني، نگهداري و تعيين تكليف سوابق كيفي, ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی برای شرکتها تهیه و تدوین میگردد. سیستم کاران به عنوان یک مرکز عام المنفعه این دستورالعمل را برای کارشناسان و متقاضیان به شرح زیر تهیه […]

enemad-logo