رتبه مخابرات

رتبه مخابرات

رتبه مخابرات رتبه مخابرات در زمینه رشته های ارتباطات و مخابرات و فناوری اطلاعات قرار دارد. سازمانهای مربوطه بابت اینکه بتوانند در این زمینه از درجه رتبه بهتری برخوردار گردند باید در زمینه فناوری از آگاهی لازم برخوردار بوده باشند. گرید مخابرات از عدد 1 تاعدد 5 میباشد که سازمانهای درگیر کشور بر اساس میزان […]

enemad-logo