راهنمای دریافت رتبه یا صلاحیت پیمانکاری

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

راهنمای دریافت رتبه یا صلاحیت پیمانکاری دریافت رتبه پیمانکاری با عناوین مختلفی مطرح هست. امروزه کارفرمایان متعددی از پیمانکاران خود گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می خواهد. اما هر کارفرمایی با یک ادبیات متفاوتی از رتبه یا صلاحیت پیمانکاری نام می برد. در حالیکه در حال حاضر فقط دو نوع گواهینامه یا رتبه صلاحیت پیمانکاری وجود دارد. […]

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه و…

گواهینامه تایید ایمنی پیمانکاران و سایر گواهینامه ها

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی ، گرید و رتبه وغیره سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه وغیرهیکی ازآنهااین میباشدکه جهت اخذ گواهینامه HSE چه مراحلی بایستی طی شود وچه مدارکی لازم است؟ جهت […]

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری درحوزه فعالیت و هزینه ها و موارد دیگری میباشدکه ما دراین مقاله بطور کلی هردورتبه پیمانکاری و انفورماتیک راتوضیح و بررسی میکنیم. رتبه پیمانکاری رتبه پیمانکاری شامل رتبه هایی میشودکه یامخصوص پیمانکارانی میباشدکه 100درصد سهام رادارند. ویا آندسته پیمانکاران که 100درصد سهام آنهابه […]

شرایط اخذ گرید پیمانکاری

شرایط اخذ گرید پیمانکاری

  شرایط اخذ گرید پیمانکاری شرایط اخذ گرید پیمانکاری و دریافت و اخذ رتبه پیمانکاری درسطح کشور فرایندی متشکل از ارائه مدارک و رعایت کردن ضوابط موجود در سطح قانون و استاندارد بین المللی هست وباید شرکتهای متقاضی بااین شرایط و ضوابط پایبند باشندتا بتوانند درکشور فعالیت کنند. درداخل کشور بسیاری ازپروژه های بزرگ و […]

سایت ثبت نام گرید پیمانکاری

سایت ثبت نام گرید پیمانکاری

سایت ثبت نام گرید پیمانکاری سایت ثبت نام گرید پیمانکاری درسطح کشور با نام ساجات بیان میگردد. که این سایت کار خود را ازسال 1388 بصورت فراگیر وهمه جانبه شروع کرد. و بمنظور سازمان دهی و یکپارچه سازی شرکتهای پیمانکاری و خدمات رسانی درزمینه های متنوع تعیین صلاحیت میدهد. شرکتهایی که مستعد دریافت گرید پیمانکاری […]

فرق صلاحیت پیمانکاری با صلاحیت ایمنی پیمانکاران

سایت اصلی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

فرق صلاحیت پیمانکاری با صلاحیت ایمنی پیمانکاران فرق صلاحیت پیمانکاری با صلاحیت ایمنی پیمانکاران بعد از تعریف این دو مبحث کاملا مشخص میگردد. صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت ایمنی پیمانکاری دو گواهی نامه ای هستند که مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری هست. شرکتهای پیمانکاری جهت اهداف مختلف همچون مناقصات خصوصا نیاز به اخذ این دو گواهی نامه […]

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه در کشورایران تعداد زیادی نیستند، درکل میتوان گفت فقط دو گواهینامه مورد درخواست کارفرمایان است.   اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهینامه مهم مورد تقاضای کارفرمایان، ازمهمترین گواهینامه های درخواستی […]

سایر گواهینامه ها

گواهینامه های ایزو

  سایر گواهینامه ها سایر گواهینامه های مورد نیاز شرکتها علاوه بر گواهینامه ایزو بسیارند. صنعت برندسازی و مارکتینگ جامعه امروزی صنایع مختلف رابه سمت مدرک گرایی و گواهینامه زدگی کشانده ودر راستای تحقق اهداف همچون برندسازی ، مطرح سازی خود درجامعه مصرف کنندگان ، برتری یافتن بررقبا ، ایجادفضای کسب و کار جدید ، […]