سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم ISMS در واقع وظیفه تداوم امنیت اطلاعات در شرکت یا سازمان را برعهده دارد.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بطور کلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مجموعه ای است از اهداف استراتژی ها و مستندات شناخت و ارزیابی مخاطرات که متناسب با نیاز و زمینه کاری شرکت ها یا سازمانها طراحی و اجرا می گردد. سیستم ISMS در واقع وظیفه تداوم امنیت اطلاعات در شرکت یا سازمان را برعهده دارد. معرفی […]

گواهینامه ایزو 20000

سیستم مدیریت خدمات IT را با نام گواهینامه استاندارد ایزو 20000 می شناسند. گواهینامه ایزو 20000 اولین استاندارد مستقل در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (IT) است.

گواهینامه ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات IT را با نام گواهینامه ایزو 20000 می شناسند. گواهینامه ایزو 20000 اولین استاندارد مستقل در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (IT) است. این گواهینامه به بودجه بندی و کنترل هزینه ها در فناوری اطلاعات و نرم افزارها و کنترل کیفیت آنها و کنترل مناسب در مراحل مختلف طراحی، […]

enemad-logo