گواهینامه ایزو برای رستوران

اخذ ایزو 9001 برای رستوران

گواهینامه ایزو برای رستوران گواهینامه ایزو برای رستوران نیز مثل تمامی صنف ها، ایزوها و استانداردهایی تعریف کرده است که رستوران ها و کافی شاپ ها و کترینگ ها و سالن های پذیرایی با هر سطح و اندازه ای نیز می توانند از این استانداردها استفاده کنند. یکسری از این استانداردها ، استانداردهای عمومی هستند. […]