گواهینامه صلاحیت ایمنی برای شرکت در مناقصات

گواهینامه صلاحیت ایمنی برای شرکت در مناقصات

گواهینامه صلاحیت ایمنی برای شرکت در مناقصات گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران طبق الحاقیه قانون گذاری که توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. کلیه کارفرمایان را موظف کرد قبل از عقد هر گونه قراردادی با پیمانکاران گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از آن‌ها درخواست نمایند‌. بنابراین اخذ و دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی یا همان […]

لیست مراکز صادر کننده گواهینامه ایمنی وزارت کار اداره کار

نامه دوماهه اداره کار

لیست مراکز صادر کننده گواهینامه ایمنی وزارت کار اداره کار لیست مراکز صادر کننده گواهینامه ایمنی وزارت کار اداره کار سوال مهم غالب متقاضیان این گواهینامه هست. اخذ گواهینامه ایمنی وزارت کار اداره کار بعنوان یک مدرک ضروری و لازم برای سازمان‌ها و شرکت‌های پیمانکاری می‌باشد. طبق الحاقیه هئیت وزیران در سال ۱۳۹۷ مصوب گردید. […]