گواهینامه ایزو توف

گواهینامه ایزو TUV

گواهینامه ایزو توف گواهینامه ایزو توف در حقیقت یکی از برندهای گواهی ایزو هست که با پسوندهای مختلفی وجود دارد. حتی گاهی شرکتها این عنوان را با نام یک گواهی ایزو اشتباه می گیرند. و ممکنست فکر کنند TUV یک گواهی نامه ایزو هست. و تنها نامش را شنیدند. اما غالب شرکتها می دانند که TUV […]

گواهینامه ایزو TUV

گواهینامه ایزو TUV

گواهینامه ایزو TUV گواهینامه ایزو TUV یکی از برندهای مختلف مراجع ثبت و صدور ISO هست که با پسوندهای مختلفی وجود دارد. حتی برخی سازمانها این عنوان را به جای یک برند با نام یک نوع گواهی ISO اشتباه می گیرند. آنها فکر می کنند tuv هم یک نوع ISO هست. مثل ایزو 9001 و […]