گواهینامه IMS ( مدرک سیستم مدیریت یکپارچه )

گواهینامه IMS ( مدرک سیستم مدیریت یکپارچه )

گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ) گواهینامه IMS ( مدرک سیستم مدیریت یکپارچه ) یک خواسته باب دربین متقاضیان گواهینامه های ایزو میباشد. عنوان گواهی نامه IMS فقط یک اصطلاح هست و ماهیت فیزیکی ندارد. گواهینامه IMS ( مدرک سیستم مدیریت یکپارچه ) مخفف عبارت Integrated management system  به معنای سیستم مدیریت یکپارچه […]