iris چیست؟

iris چیست؟

iris چیست؟ iris چیست؟ درسال 2005 گروه IRIS بعنوان یک گروه UNIFE باهدف تضمین کیفیت بالاتر درصنعت راه آهن تاسیس شد. این امر موجب افزایش رقابت بین المللی شد، و امکان وصول تامین کنندگان قطعات راه آهن به سطوح کیفیت معین رافراهم آورد. IRIS (استاندارد بین المللی صنعت راه آهن) هدف IRIS چیست؟ هدف IRIS […]