نمودار فرآیند عملیات OPC ( Operation Process Chart )

OPC

نمودار فرآیند عملیات OPC ( Operation Process Chart ) نمودار فرآیند جریانFPC  یا FLOW PROCESS CHART OPC ( Operation Process Chart ) نمودار فرآیند عملیات است. ارزیابی کار وزمان ازموارد مهم درمهندسی صنایع هست. بنابراین دانستن علم OPC از الزامات موضوع ارزیابی کار و زمان می باشد. همچنین خیلی از کارفرماها از تولیدکنندگان خود نمودار […]

enemad-logo