متن فارسی استاندارد FSSC 22000

گواهینامه FSSC 22000 certification

متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی FSSC 22000 شرکتهای فعال در حوزه مواد غذایی بدنبال اخذ گواهینامه FSSC 22000 جهت پیاده سازی به متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی FSSC 22000 نیاز دارند. طراحی و پیاده سازی استاندارد FSSC 22000 برای شرکتهای حوزه مواد غذایی مزایای بسیاری دارد. ایزو […]

enemad-logo