دستورالعمل ایمنی کار با جرثقیلها و تجهیزات وابسته

دستورالعمل ایمنی کار با جرثقیلها و تجهیزات وابسته

نمونه دستورالعمل ایمنی کار با جرثقیلها و تجهیزات وابسته جرثقیلها و تجهیزات بالایی و پایین بر یکی از ماشین آلات پر خطر هستند. در اکثر کارگاههای ساختمانی و کارخانجات صنعتی چنین تجهیزاتی وجود دارد. بنابراین رعایت نکات ایمنی در کاربری آنها و کارکنان اطراف آنها اهمیت زیادی دارد. کارشناسان و مسئولان ایمنی ، بایستی همواره […]

enemad-logo