گواهینامه ایزو برای لوازم خانگی

گواهینامه ایزو برای لوازم خانگی

گواهینامه ایزو برای لوازم خانگی شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی همواره جهت ارایه محصولات با کیفیت بدنبال استاندرادهای ایزو هستند. گواهینامه ایزو برای لوازم خانگی به استاندارد مدیریت کیفیت ختم نمی شود. استاندارد های ایزو دیگری وجود دارد که سازمانهای تولیدی لوازم خانگی بدنبال دریافت آن هستند. صاحبان و سهامداران و تصمیم گیران کارخانجات تولید […]

enemad-logo