متن فارسی استاندارد ایزو 1:2011-3632 و ایزو 2010: 2-3632 ( متن فارسی استاندارد ISO3632-1:2011 و ISO3632-2:2010 ) استاندارد زعفران

متن فارسی استاندارد ایزو 1:2011-3632 و ایزو 2010: 2-3632 ( متن فارسی استانداردISO3632-1:2011 و ISO3632-2:2010 ) استاندارد زعفران ازقدیم الایام زعفران بعنوان یک طعم دهنده بسیار عالی غذاهای ایرانی درسبد غذایی خانوار ایرانی جایگاه ویژه ای داشته است. زعفران این ادویه بینظبر ایرانی بدلیل داشتن طعم و رنگ و رایحه فوق العاده درآن سوی آبها […]