مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001

مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001

مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001  تفاوتها و مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001 برای کارشناسان قدیمی که اوهساس 18001 را استقرار دادند جای سئوال هست. ایزو45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از سال 2018 جایگزین OHSAS18001 شد. استاندارد ایزو 45001 ضعفها و کاستی های OHSAS را پوشش داد. استاندارد ایمنی و […]

enemad-logo