متن فارسی استاندارد ISO 50001:2018

ISO 500012018

متن فارسی استاندارد ISO 50001:2018 انرژی یک رکن اساسی در رشد و توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می گردد. کشورهای پیشرفته بالاترین مصرف انرژی را دارند. هر چند که مصرف انرژی با افزایش تولید و خدمات رابطه مستقیم دارد. اما مصرف انرژی با تخریب محیط زیست نیز رابطه مستقیم دارد. بشر دیوانه وار در […]

enemad-logo