نمودار OPC

نمودار OPC یا Operation Process Chart یک ابزار بسیار ساده و مفید جهت نمایش مراحل انجام کار و فرایند اجرایی تولید است

نمودار OPC چارت فرآیند عملیات یا نمودار OPC چیست؟ نمودار OPC یا Operation Process Chart یک ابزار بسیار ساده و مفید جهت نمایش مراحل انجام کار و فرایند اجرایی تولید است. اکثر صنایع چندین محصول مختلف تولید و یا مونتاژ میکنند بنابراین نمودار OPC برای نمایش توالی فرایند اهمیت بالایی دارد. فلوچارت فرایند عملیات یا […]

نمودار فرآیند عملیات OPC ( Operation Process Chart )

OPC

نمودار فرآیند عملیات OPC ( Operation Process Chart ) نمودار فرآیند جریانFPC  یا FLOW PROCESS CHART OPC ( Operation Process Chart ) نمودار فرآیند عملیات است. ارزیابی کار وزمان ازموارد مهم درمهندسی صنایع هست. بنابراین دانستن علم OPC از الزامات موضوع ارزیابی کار و زمان می باشد. همچنین خیلی از کارفرماها از تولیدکنندگان خود نمودار […]

enemad-logo