گواهینامه ISO 21502

گواهینامه ایزو 21500

گواهینامه ایزو 21502 سند و یا گواهینامه ایزو 21502 با عنوان یک استاندارد جهانی در حوزه مدیریت پروژه استفاده می شود. گواهی نامه ISO 21502 در پروژه های گوناگون که هر کدام پیچیدگی خاص خود را دارند می توانند مورد استفاده متقاضیان قرار بگیرد. در واقع این پروژه ها در شرکت های دولتی، خصوصی با […]

enemad-logo