QA/QC چیست؟

QA چیست؟

QA/QC چیست؟ مهمترین سوال شرکتها QA/QC چیست؟ میباشد. موضوع QA و QC واژه غریب و سختی برای کارشناسان کیفیت در سازمان ها میباشد. ما در این مقاله سعی داریم تا به همه سوالات در مورد QA و QC پاسخ دهیم. مطالعه این مقاله شما را به یک کارشناس مسط به QA/QC تبدیل میکند. QA/QC چیست؟ […]

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بدنبال یک نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 برای الگوگیری هستند. نمونه نظامنامه کیفیت معتبرترین و اصلی ترین سند در هر مجموعه دارای سیستمی هست. نظامنامه کیفیت سندی میباشد که بیان میکند هر شرکت یا سازمان برای پیاده سازی سیستمهای مدیریتی چه […]

enemad-logo