نمونه روش اجرایی یکپارچگی سرمایه

گواهینامه HSE

نمونه روش اجرایی یکپارچگی سرمایه مستند نمونه روش اجرایی یکپارچگی سرمایه یکی از مستندات HSE می باشد. هدف از این مستند اطمینان خاطر بابت سلامت تجهیزات مورد استفاده در سازمان می باشد. روش اجرایی یکپارچگی سرمایه به نحوه ضمانت یکپارچگی سرمایه از مرحله تعیین تا تدوین و نگهداری و تحویل تاسیسات و تجهیزات در شرکت […]

نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE

پایش و اندازه گیری عملکرد HSE

نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE میزان عملکرد و اثربخشی سیستم HSE در هر سازمانی توسط نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE تعیین می گردد. در این سند راههای عملی برای سنجش عملکرد فرایندهای HSE – MS ارائه گردید. یک سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست وقتی واقعی […]

نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک

روش اجرایی گزارش حوادث و اتفاقات خطرناک

نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک مستند نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک یکی از اسناد مهم در مجموعه مستندات HSE محسوب می گردد. هدف از تدوین این سند، تشریح چگونگی انجام گزارشات و انجام تحلیلهای مربوطه است. اصول گزارش دهی بمنظور مدیریت دانش و بهینه سازی […]

نمونه روش اجرایی تسهیلات پزشکی و کمکهای اولیه

روش اجرایی تسهیلات پزشکی و کمکهای اولیه

نمونه روش اجرایی تسهیلات پزشکی و کمکهای اولیه یکی از مستندات بسیار کاربردی در سیستم HSE هر سازمانی نمونه روش اجرایی تسهیلات پزشکی و کمکهای اولیه است. این سند یکی از اسناد مهم جهت تعیین چگونگی اجرا و مدیریت امور مربوط به کمک های اولیه و امورات پزشکی در هر سازمانی هست. نمونه دستورالعمل تسهیلات […]

نمونه روش اجرایی رعایت HSE در تجهیز کارگاه

نمونه روش اجرایی رعایت HSE در تجهیز کارگاه

نمونه روش اجرایی رعایت HSE در تجهیز کارگاه دانلود رایگان نمونه روش اجرایی رعایت HSE در تجهیز کارگاه در این مقاله وجود دارد. پیاده سازی سیستم مدیریت HSE در تجهیز کارگاه ساختمانی مانند پیاده سازی HSE در فاز طراحی است. معمولا دیدگاه استانداردهای ایزو و همینطور سیستم مدیریت HSE پیشگیرانه است. همیشه در تاسیس یک […]

نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی به جنبه های زیست محیطی می پردازد که بخشی از فعالیتها و فرایندهایی هستند که بر روی محیط زیست تأثیر میگذارند. روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ساز و کاری جهت شناسایی […]

دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم

دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم یک کارشناس HSE حرفه ای دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم و مجروح را بایستی یاد بگیرد. چون در مواقع لزوم اجرای روش اجرایی حمل و نقل مجروحان و مصدومان خیلی کاربرد دارد. در اکثر مانورها نیز بایستی عمل انتقال مصدومان بواسطه رویه حمل مصدومان اجرا گردد. همیشه و همه جا […]

نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری یکی از مستندات ایزو مهم دیگر محسوب می گردد. روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری به پیشگیری از حوادث و تا حد امکان کاهش بروز بیماریها و زخم و جراحتهایی هست که به این حوادث […]

روش اجرایی کنترل عملیات

روش اجرایی کنترل عملیات

روش اجرایی کنترل عملیات کنترل عملیات در حوزه HSE یکی از مهمترین مستندات مورد نیاز هر شرکتی است. در واقع هسته اصلی و مرکزی طراحی، مستندسازی و اجرای سیستم HSE همین کنترل عملیات است. نمونه روش اجرایی کنترل عملیات که در زیر ارائه کردیم فقط یک نمونه جهت الگوبرداری می باشد. چون کنترل عملیات متناسب […]

نمونه دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری

نمونه دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری

نمونه دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری جوشکاری و برشکاری در اکثر صنایع یک فرایند اجرایی عادی و پر تکرار محسوب می گردد. جوشکارها و برشکارهای زیادی در سطح جامعه مشغول بکار هستند. اما شاید خیلی از آنها با اصول ایمنی مرتبط با کار خود آشنا نباشند. کارشناسان HSE همواره در گوگل دنبال نمونه دستورالعمل […]