گواهینامه ایزو 20000

سیستم مدیریت خدمات IT را با نام گواهینامه استاندارد ایزو 20000 می شناسند. گواهینامه ایزو 20000 اولین استاندارد مستقل در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (IT) است.

گواهینامه ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات IT را با نام گواهینامه ایزو 20000 می شناسند. گواهینامه ایزو 20000 اولین استاندارد مستقل در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (IT) است. این گواهینامه به بودجه بندی و کنترل هزینه ها در فناوری اطلاعات و نرم افزارها و کنترل کیفیت آنها و کنترل مناسب در مراحل مختلف طراحی، […]

گواهینامه ایزو 50001

گواهینامه ایزو 50001، استاندارد ایزو 50001 و ایزو مدیریت انرژی همگی نام های استاندارد ISO 50001 هستند.

گواهینامه ایزو 50001 ( گواهینامه ISO 50001 ) گواهینامه ایزو 50001 ( گواهینامه ISO 50001 ) یک استاندارد بسیار مهم برای تمامی شرکتهای فعال در بخش مدیریت انرژی است. اگر شرکتها بطور کامل الزامات و مقررات استاندارد ایزو 50001 را رعایت و پیاده سازی کند واجد دریافت گواهینامه ایزو 50001 هستند. کاربرد اصلی این گواهینامه در […]

گواهینامه ISO 21502

گواهینامه ایزو 21500

گواهینامه ایزو 21502 سند و یا گواهینامه ایزو 21502 با عنوان یک استاندارد جهانی در حوزه مدیریت پروژه استفاده می شود. گواهی نامه ISO 21502 در پروژه های گوناگون که هر کدام پیچیدگی خاص خود را دارند می توانند مورد استفاده متقاضیان قرار بگیرد. در واقع این پروژه ها در شرکت های دولتی، خصوصی با […]

گواهینامه ISO 10668

گواهینامه ایزو 10668

گواهینامه ایزو 10668 گواهینامه ایزو 10668  چیست و چه کاربردی دارد؟ در جامعه امروز دارایی های نامشهود بسیار با ارزش می باشند. برند یکی از این دارایی های نامشهود است که بسیاری از سازمان ها آن را مورد توجه قرار نمیدهد. سند ارزش گذاری برند یک سند جامع و کاملی جهت تعیین ارزش برند هر […]

گواهینامه ISO 26000

گواهینامه ISO 26000 شرکتها و سازمانهای زیادی بدنبال دریافت گواهینامه ISO 26000 هستند. گواهینامه ISO 26000 با عنوان مسئولیت اجتماعی در سطح دنیا مطرح گردید. اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو 26000 با پیاده سازی واقعی الزامات استاندارد ISO 26000 خیلی متفاوت است. الزامات ISO 26000 آنقدر سخت و پیچیده است که هر مجموعه ایی […]

گواهینامه ISO 31000

گواهینامه ایزو 31000

گواهینامه ایزو 31000 گواهینامه ایزو 31000 در حوزه مدیریت ریسک بعنوان یک گواهینامه استاندارد معرفی میگردد. سال 2009 اولین بار بود که گواهینامه استاندارد ایزو 31000 منتشر شد که اکثر شرکت ها این گواهینامه را اخذ کردند و در سطح شرکت آن را اجرا کردند. اما در سال 2018 گواهینامه ISO 31000 مورد ویرایش قرار […]

گواهینامه FSSC 22000

گواهینامه FSSC 22000 certification

گواهینامه FSSC 22000 گواهینامه FSSC 22000 سیستم ایمنی مواد غذایی یک طرح صدور گواهینامه کامل هست. این یک طرحی هست که برای ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS 22000) ارائه می دهد. سازمان GFSI به دلیل نقص در برخی قسمت های استاندارد ایزو 22000:2005 مانند PRP ها این استاندارد را […]

گواهینامه ISO 29993

گواهینامه ایزو 29993

گواهینامه ایزو 29993 گواهینامه ایزو 29993 با عنوان خدمات آموزشی خارج از آموزش رسمی – الزامات خدمات برای مجموعه های آموزشی کاربرد دارد. بدین ترتیب سازمانهای آموزشی قادر هستند که با استفاده از این سیستم، خدمات آموزشی خود را در سطح بین المللی ارائه دهند و مدیریت موسسه خود را به بهترین روش انجام دهند. […]

گواهینامه ISO 22301

گواهینامه ISO 22301

گواهینامه ISO 22301 گواهینامه ISO 22301 چیست؟ سازمان استاندارد جهانی درسال 2019 میلادی استانداردی را با عنوان سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تهیه، تنظیم و تدوین نمود و با نام استاندارد ISO 22301 آن را منتشر کرد. درگیری با یکسری ریسکها و اختلالاتی امروزه از دغدغه های سازمانها و شرکتها در هر حرفه و […]

گواهینامه HACCP

گواهینامه HACCP

گواهینامه HACCP گواهینامه HACCP چگونه شکل گرفت؟ در سال 1993 میلادی از طرف کشور آمریکا در صنایع غذایی استانداردی تهیه و تنظیم شد که در کشورهای آمریکا و ژاپن و اروپایی مورد استفاده قرار گرفت. در خط تولید صنایع غذایی قسمت‌هایی هستند که باعث ایجاد آلودگی و ناسالم کردن مواد غذایی میشوند. به همین خاطر […]

enemad-logo