نمونه روش اجرایی تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP

گواهینامه ISO 22000

نمونه روش اجرایی تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP اکثر کارشناسان صنایع غذایی نمونه روش اجرایی تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP را جهت پیاده سازی نیاز دارند. دستورالعمل HACCP یک دستورالعمل کاملا کاربردی برای دریافت گواهینامه ایزو 22000 می باشد. نمونه دستورالعمل آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی […]

نمونه طرح HACCP ( نمونه روش اجرایی HACCP )

گواهینامه HACCP

نمونه طرح HACCP ( نمونه روش اجرایی HACCP ) طرح HACCP ( اچ ای سی سی پی ) یا طرح تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی ، یک سیستم بین المللی معروف برای کاهش ریسکهای ایمنی مواد غذایی است. تاسال 2005 یعنی قبل از مطرح شدن ISO 22000:2005 ، HACCP خود بعنوان یک استاندارد […]

enemad-logo