گواهینامه GMP

گواهینامه GMP

گواهینامه GMP گواهینامه GMP وقتی برای شرکتی صادر می گردد که مدیران شرکت استاندارد GMP را در شرکت پیاده سازی کنند. کلمه GMP برگرفته از « Good Manufacturing Practice » است که معنی آن «شرایط خوب مطلوب زیر ساختار» است. این سیستم GMP قسمت اصلی سیستم HACCP است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص گواهینامه […]

متن فارسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی

متن فارسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی

متن فارسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی شرایط تولید خوب – GMP ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی یکی از خواسته های متقاضیان است. متن فارسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و و سایل پزشکی توسط مرکز سیستم کاران تهیه و تدوین و بارگزاری و منتشر گردید. استاندارد GMP برای دو حالت وسایل […]

گواهینامه ISO 13485

گواهینامه ایزو 13485

گواهینامه ایزو 13485 گواهینامه ایزو 13485 زمانی برای شرکتی صادر می شود که مدیران بتوانند استاندارد 13485 را در محیط شرکت خود به خوبی پیاده سازی کنند. کاربرد گواهینامه ایزو 13485 درباره سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات و ابزارهای پزشکی است. برای شرکت هایی که درحوزه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت دارند سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات […]

enemad-logo