روند دریافت گواهینامه CE ( گواهینامه سی ای )

روند دریافت گواهینامه CE ( گواهینامه سی ای )

روند دریافت گواهینامه CE ( گواهینامه سی ای ) روند دریافت گواهینامه CE ( گواهینامه سی ای ) مستلزم طی گامها و مراحل ذیل میباشد: تماس با مرکز سیستم کاران گام اول : راههای ارتباطی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستند. […]