استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401

استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401

استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401 استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401 باعنوان سیستم مدیریت دانش از سری استانداردهای تازه شناخته شده و تخصصی در حوزه دانش میباشد. ایزو 30401 سازمان را جهت بهبود کیفی سطح دانش کمک میکند. این استاندارد الزامات لازم در حوزه دانش را در اختیار سازمان قرار میدهد. هر سازمان صرف نظر از […]

enemad-logo