نمایندگی ایزو ISO

لیست مراجع تمدید اعتبار گواهینامه

نمایندگی ایزو ISO نمایندگی ایزو ISO همان مرجع و یا مرکز مشاور ایزو میباشد که قصد اخذ استاندارد ایزو از آنجا را دارید. وقتی نمایندگی IZO را میشنوید قطعا نمایندگی رسمی سازمان اصلی استاندارد جهانی یا همان سازمان ایزو در ذهنتان میاید. اگر قصد دریافت گواهینامه ایزو را دارید و اگر که با جستجوی عبارت […]

نحوه دریافت گواهینامه ایزو ISO

گواهی ایزو از کجا بگیریم؟

نحوه دریافت گواهینامه ایزو ISO نحوه دریافت گواهینامه ایزو ISO و اینکه از کجا گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟ سئوال و دغدغه خیلی از شرکتها هست. برخی شرکتها و متقاضیان اطلاعات کافی در مورد ایزو و گواهینامه ایزو ندارند. ما در این مقاله کامل سعی درایم تا کلیه اطلاعات لازم برای دریافت مدارک ایزو را تشریح […]

enemad-logo