تمدید گواهینامه HSE ، گواهینامه اچ اس ای

تمدید گواهینامه HSE ، گواهینامه اچ اس ایی

تمدید گواهینامه HSE ، گواهینامه اچ اس ای تمدید گواهینامه HSE ، گواهینامه اچ اس ای از اهمیت زیادی برخوردارست. ابتدا باید بدانیم HSE چیست؟ گواهینامه HSE بمعنای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و محیط زیست میباشد. که بیان کننده دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ISO 45001 ، سیستم […]