روند دریافت گواهینامه CE ( گواهینامه سی ای )

روند دریافت گواهینامه CE ( گواهینامه سی ای )

روند دریافت گواهینامه CE ( گواهینامه سی ای ) روند دریافت گواهینامه CE ( گواهینامه سی ای ) مستلزم طی گامها و مراحل ذیل میباشد: تماس با مرکز سیستم کاران گام اول : راههای ارتباطی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستند. […]

نحوه دریافت گواهی نامه CE

نحوه دریافت گواهی نامه CE

نحوه دریافت گواهی نامه CE نحوه دریافت گواهی نامه CE اشنایی مختصربا .CE برند CE تلفیق عبارت Conformity European هست و بمعنای واقعی انظباق سازی باقواعد و مقررات اروپاست. نشان CE برروی یک محصول حاکمیت آنرا داردکه کالا ازلحاظ ایمنی هیچگونه خطری مصرف کنندگان راتهدید نمیکند. گواهینامه CE بجهت شخص یااشخاص منظور تولید و صادرات […]