گواهینامه MIS

گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟ نظام یا سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟ در واقع سیستم اطلاعات مدیریت mis یک نظامی است که وظایفی برعهده دارد. از جمله این وظایف جمع آوری اطلاعات، تحت نظارت داشتن و بررسی و تحلیل کردن اطلاعات سازمان می باشد. این سیستم اطلاعات لازم در مورد برنامه ریزی و تحت نظارت داشتن همه […]

enemad-logo