استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401

استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401

استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401 استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401 باعنوان سیستم مدیریت دانش از سری استانداردهای تازه شناخته شده و تخصصی در حوزه دانش میباشد. ایزو 30401 سازمان را جهت بهبود کیفی سطح دانش کمک میکند. این استاندارد الزامات لازم در حوزه دانش را در اختیار سازمان قرار میدهد. هر سازمان صرف نظر از […]

روش اجرایی مدیریت دانش

روش اجرایی مدیریت دانش

روش اجرایی مدیریت دانش روش اجرایی مدیریت دانش یا دستورالعمل مدیریت دانش یکی دیگر از مستندات مهم هست که برای تمامی شرکتها راهنمای مهمی هست. دستورالعمل مدیریت دانش در تمامی استاندارد های ایزو ، اعم از استانداردهای عمومی و تخصصی کاربرد دارد. اما بیشترین کاربرد آن در استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت می باشد. […]

enemad-logo