نمونه دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری

نمونه دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری

نمونه دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری جوشکاری و برشکاری در اکثر صنایع یک فرایند اجرایی عادی و پر تکرار محسوب می گردد. جوشکارها و برشکارهای زیادی در سطح جامعه مشغول بکار هستند. اما شاید خیلی از آنها با اصول ایمنی مرتبط با کار خود آشنا نباشند. کارشناسان HSE همواره در گوگل دنبال نمونه دستورالعمل […]

enemad-logo