راهنمای دریافت رتبه یا گرید انفورماتیک

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک

 راهنمای دریافت رتبه یا گرید انفورماتیک راهنمای دریافت رتبه یا گرید انفورماتیک مختص متقاضیان گواهینامه صلاحیت انفورماتیک است. البته رتبه یا گرید انفورماتیک یک اصطلاح عامیانه است. نام دقیق گرید انفورماتیک، گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی است. اما در جامعه معمولا به رتبه IT یا گرید IT می شناسند. در هر حال […]

دستورالعمل سرویس و نگهداری تجهیزات رایانه ای و ارتباطی

دستورالعمل سرویس و نگهداری تجهیزات رایانه ای و ارتباطی

دستورالعمل سرویس و نگهداری تجهیزات رایانه ای و ارتباطی سرعت رو به افزایش تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی و فناوری ارتباط امروزه از عوامل موفقیت شرکتهاست. اکثر کسب و کارها بدون ابزار و تجهیزات IT قادر به ادامه حیات نیستند. از اینرو همه شرکتها و سازمانها همه اموراتشان را در بستر سیستم ها و تجهیزات IT […]

enemad-logo