اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک رتبه انفورماتیک در داخل کشور مختص شرکتهای انفورماتیکی هست. وقتی میخواهند در زمینه مورد نظر فعالیت داشته باشند. این نهاد نیزباید درزمینه های انفورماتیکی درسطح منطقه مورد نظرخود فعالیت کنند. و میزان تواناییها و قابلیتهای شرکت خود را به شرکتهای رقیب نشان دهند. نهادهای امروز در سطح کشور از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ […]

نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

  نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک درداخل کشوربرای اندسته ازنهادهایی میباشدکه درزمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت میکننداین ارگان هابرای اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظر خودرا درکمترین زمان ممکن بدست اورند بهترست بابت مشاوره درابتدا به سازمانهای مشاوره مراجعه کنند و سوالات خاص خودرااز مشاوران موجود دراین نهاد ها بپرسند. وتا حدودی […]