نمونه طرح HACCP ( نمونه روش اجرایی HACCP )

نمونه طرح HACCP ( نمونه روش اجرایی HACCP  ) طرح HACCP ( اچ ای سی سی پی ) یاطرح تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ، یک سیستم بین المللی شناخته شده برای کاهش ریسکهای ایمنی مواد غذایی است. تاسال 2005 یعنی قبل ازمطرح شدن ISO 22000:2005 ، HACCP خود بعنوان یک استاندارد […]