تفاوت میان IMS و MIS چیست؟

سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS )

تفاوت میان IMS و MIS چیست؟ تفاوت میان IMS و MIS چیست؟ IMS و MIS دو واژه و کلمه و عبارت کاملا متفاوت از یکدیگر هستند و با هم فرق دارند. نباید که این دو کلمه را با هم اشتباه گرفت. حروف این دو کلمه و واژه از سه حرف تشکیل گردیدند. اما چینش حروف […]

enemad-logo