نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نظامنامه سندی میباشدکه بیان میکند هرشرکت یاسازمان برای پیاده سازی سیستمهای مدیریتی چه برنامه ای رااجرا و مستقر کرده و چه روشهای اجرایی راتدوین و اجرا کرده است. نظامنامه هرسیستم مدیریتی باید ازسیستم مدیریتی دیگر منفک باشد. مثلا اگر سازمان تنها سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 راداراست باید […]

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008  سیستم مدیریت کیفیت ) متن انگلیسی چهارمین ویرایش استاندارد ISO9001 درسال 2008انتشار یافت. متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008 الزامات و ویژگیهای سیستم مدیریت کیفیت رابرای سازمانها تشریح میکند. تمام الزامات استاندارد ISO 9001:2008 عمومی بوده و طوری طراحی شده تابرای تمامی سازمانها صرفنظر از نوع ، […]

طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO9001:2015

طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO9001:2015 پیشرفت روز افزون تکنولوژی و توسعه دانش باعث شده تااکثر سازمانها ، شرکتها وهر مجموعه فعال درکلیه صنایع ( خدماتی ، پیمانکاری ، بازرگانی ، تولیدی و غیره…) خود را بروز نگه داشته و همواره با بکارگیری جدیدترین تاکتیکها و تکنیکها قصد تحکیم […]

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت سیستم مدیریت کیفیت یک تفکر هدفمند گرا درجهت عملکرد فرآیندهای سازمانها برای ارائه خدمات و محصولاتشان می‌باشد. ایزو ۹۰۰۱ باتمرکز برروی سطح کیفیت محصولات و خدمات توسط سازمان استاندارد جهانی تهیه و تدوین گردیده است‌. اخذ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ باعث میشود سازمانها آمادگی لازم جهت حضور و رقابت در بازارهای داخلی و […]

طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت – ایزو9001 (ISO9001 )

آموزش ISO 9001 – دوره مقدماتی رایگان

طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت – ایزو9001 (ISO9001 ) ازجمله دغدغه های مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو 9001 ( ISO9001 ) طراحی، پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت جهت اخذگواهینامه ایزو9001 ( مدرک ISO9001 ) میباشد. آموزش ، مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نیازمند داشتن علم مربوطه ی […]