شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها شرایط اخذ ISO برای شرکتها ، شرایط خاصی نمیباشد و جهت دریافت گواهینامه ایزو شرایط خاصی لازم نیست. مگر گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF باشد و میزان سختگیری مرجع صادر کننده و اعتبار گواهینامه بجهت پیاده سازی و ممیزی شرایط اخذ برای شرکتها را تعیین میکند. از عنوان شرایط اخذ […]