صدور گواهينامه ISO

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهينامه ISO صدور گواهينامه ISO دغدغه غالب شرکتهای متقاضی ایزو هست. ايزو يك سازمان جهاني است كه اعضاي آن نمايندگان كشورهاي مختلف ميباشند. فعاليت اين سازمان درخصوص هماهنگي وانتشار قوانين ودستورالعمل هايي است كه باعث بهبود سطح ايمني وكيفيت كالا ها ميشود. انجمن IAF عضوي از اين مجموعه است كه مسئول معرفي نمايندگان سازمان […]

شرايط صدور گواهينامه ايزو

شرايط صدور گواهينامه ايزو

شرايط صدور گواهينامه ايزو شرايط صدور گواهينامه ايزو كلمه iso اختصار كلمهinternattional organization for standard  و در معناي سازمان بين المللي استاندارد سازي ميباشد اين سازمان باحدودا 157 عضووكشور ايران ازاعضاي اصلي ان ميباشد.اين سوال هميشه ذهن مديران سازمانهاي بزرگ رادرگير كرده كه شرط صدور گواهينامه ايزو چيست؟و بايد چه مواردي رعايت شودتابراي يك سازمان […]

صدور گواهینامه ISO

خدمات صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ISO صدور گواهینامه ISO چگونه است؟ امروزه، با توجه به این که مدیران متوجه تاثیر ایزو در کسب و کارشان شدند، تقاضا برای کسب این گواهی بیشتر میشود. در نتیجه ی این تقاضاها، شاهد افزایش موسسه ها و سازمان های صادر کننده ی ایزو هستیم. بعضی از این مکان های صدور ایزو ، […]