گواهینامه آموزشی ایمنی و نکات مهم برای اخذ آن

مدرک آموزشی HSE

گواهینامه آموزشی ایمنی و نکات مهم برای اخذ آن ایمنی و حفاظت کارگران همواره یکی از مهم ترین دغدغه های صاحبان کسب و کار و مدیران صنعتی در ایران بوده است. برای ارتقای سطح آگاهی و مهارت های ایمنی کارگران، گواهینامه آموزشی ایمنی HSE یکی از راهکارهای موثر محسوب می شود. گواهینامه آموزشی ایمنی و […]

مدرک آموزشی HSE

مدرک آموزشی HSE

مدرک آموزشی HSE مدرک آموزشی HSE ، برای افرادی که میخواهند در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست فعالیت کنند کاربردی میباشد. همچنین افرادی که در بخش HSE مشغول بکار میباشند اما میخواهند در این زمینه تخصص و مهارت ویژه ای کسب نمایند. لذا متقاضیان مدرک آموزشی HSE ، با آموزش عملی و تئوری طی […]

مدرک افسر HSE

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها

مدرک افسر HSE گواهینامه افسر HSE از انواع مدارکی میباشد که متقاضیان بسیاری دارد. متقاضیان دریافت مدرک افسر ایمنی دو دسته میشوند. دسته اول افرادیکه میخواهند با در دست داشتن مدرک افسر ایمنی درون پروژه های ساختمانی سازمانهای پیمانکاری ، خدماتی و عمرانی مشغول بکار شوند. اما چون دارای مدرک مرتبط نیستند بدنبال گواهینامه های […]

enemad-logo